Menneskerettighetene er innlemmet i Norges grunnlov. Likevel fører utviklingen i innvandringspolitikk til at mange med minoritetsbakgrunn har vanskeligheter med å oppnå fulle rettigheter! Gjennom en podkastserie på 4 episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter. Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon- Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

I denne første delen (av to) gjester MiRA-Senterets podkast av medforfatter og professor emeritus, Bente Puntervold Bø og høyesteretts advokat, Arild Humlen. Her drøftes funn fra boken knyttet til rettsikkerhet og mistenkeliggjøring i lys av både norske og europeiske tendenser og utvikling i politikk og ses i sammenheng med ulike menneskerettighetskonvensjoner.