Menneskerettighetene er innlemmet i Norges grunnlov. Likevel fører utviklingen i innvandringspolitikk til at mange med minoritetsbakgrunn har vanskeligheter med å oppnå fulle rettigheter!

Gjennom en podkastserie på 4 episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter. Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon- Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

Denne episoden handler om trygde- og pensjonsrettigheter. Sammen med faglig rådgiver og medfortatter av boken, Asla Maria Bø Fuglestad og nestleder, Khansa Ali drøfter leder, Fakhra Salimi i denne episoden endringer som er gjort i lovverket og spør blant annet om alle borgere har like trygde- og pensjonsrettigheter?