Waad Alrady holder innlegg om de unges perspektiv og «Min visjon for fremtidens likestillingsarbeid» på MiRA-Senterets lunsjseminar Beijing+25 den 5.mars