MiRA-Senteret har gjennom mange år sett at minoritetskvinner, særlig de som står utenfor arbeidslivet, er en utsatt gruppe. Ofte mangler de grunnleggende svømmeopplæring, og står uten tilbud om førstehjelpsundervisning. Mange undersøkelser viser også at familier med minoritetsbakgrunn er ekstra utsatt for skader i form av blant annet drukning og forbrenning.

Bli med oss å styrke førstehjelpsberedskapen! 

De siste årene har MiRA-Senteret derfor hatt fokus på økt førstehjelpskunnskap i minoritetsbefolkningen i Oslo og tilbudt førstehjelpskurs og workshops i kombinasjon med svømmeopplæring.

Arbeidet har ført til stort lokalt engasjement og mange minoritetskvinner fremstår i dag som en meget viktig ressurs for å løfte frem viktigheten i dette arbeidet på lokalt plan. Når vi nå har fått midler til en nasjonal satsing skal vi inspirere minoritetskvinner langstrakte Norge til å engasjere seg i førstehjelpsberedskapen.

En del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv»!

Vårt arbeid er en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv!», i regi av Helsedirektoratet, som skal bidra til at en så stor del av befolkningen som mulig skal få økt kunnskap om førstehjelp.

Gjennom støtte fra Gjensidigestiftelsen skal MiRA-Senteret spesielt bidra til å øke minoritetskvinners kunnskap og synliggjøre deres viktige rolle i førstehjelpsberedskapen.

Ved å bli med kan du også bidra til dugnadens målsetning om å redde 200 liv hvert år.

Førstehjelpskurs på MiRA-Senteret! 

Vi vil arrangere jevnlige førstehjelpskurs og workshops på MiRA-Senteret som er gratis og alle kvinner som ønsker, kan delta. Kursene er spesielt tilrettelagt for minoritetskvinner og ved å delta på jevnlige workshops i etterkant av førstehjelpskursene repeterer vi kunnskapen sammen. Slik kan vi trygge hverandre i tørre å handle i en alvorlig situasjon.

DU MÅ ENGASJERE DEG! 

Sammen med andre minoritetskvinner på MiRA-Senteret kan du styrke din førstehjelpskunnskap og bli en viktig ressurs som bidrar til økt sikkerhet, både i hjemmet, i nærmiljøet eller når du deltar på fritidsaktiviteter som svømming. Førstehjelpskunnskap kan også bidra til å minke stress og panikk når du befinner deg i situasjoner som er overveldende og alvorlige.

Ta kontakt med MiRA-Senteret på post@mirasenteret.no hvis du er interessert i å vite mer om førstehjelp og sikkerhet, vil melde deg på et av våre kurs eller at du gjennom arbeidet ditt vet om noen som dette kunne være relevant for.

Det er også mulig å bestille vår informasjonsbrosjyre om førstehjelp her!

 Se introduksjonsvideo om vårt førstehjelpsarbeid her!