Vold mot kvinner er ikke et ”kvinneproblem” – like lite som det er et ”privatanliggende”. Det er et samfunnsproblem.

bilde nyhetsbrev

MiRA-Senteret har siden opprettelsen kjempet for minoritetskvinners rettigheter og mot overgrep, enten de skyldes storsamfunnets og myndigheters diskriminerende praksiser eller voldsutøvelse i minoritetskvinners egne miljøer.

Vold mot kvinner har mange uttrykksformer – hvorav fysisk vold er bare èn. Andre former for vold er psykisk vold, seksuell vold, materiell vold og latent vold. Konsekvensene for den som rammes av ulike former for vold avhenger ikke nødvendigvis av voldens fysiske omfang. Konsekvensene av langvarig psykisk vold, materiell vold og vold rettet mot andre personer i familien kan være like alvorlige eller mer alvorlige enn følgene av ett enkelt eller gjentatte fysiske overgrep. MiRA-Senteret har særlig kompetanse på tvangsekteskap og omskjæring, og problemstillinger knyttet til disse formene for kjønnsbasert vold.

8.mars 7

MiRA-Senteret motarbeider alle former for vold gjennom krisehjelp og rådgivning, utarbeidelse av relevante høringsuttalelser, innlegg i egne og eksterne media, gjennom utstrakt nettverks- og foredragsvirksomhet og i direkte kontakt med voldsutsatte minoritetskvinner og jenter. Vi tilbyr juridisk og sosial rådgivning, gratis samtale med advokat, samtalegrupper, workshops og temakvelder.

Arbeider du tett opp mot unge jenter og kvinner med minioritetsbakgrunn? MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene an du ta kontakt med oss gjennom MiRA-Consult.